INVISIBLES

Invisibles té un objectiu clar: parlar de les causes i conseqüències de les problemàtiques socials que ens envolten i, sobretot, donar veu als col·lectius i persones que treballen dia rere dia per trobar solucions. Gent que no sol tenir un espai de visibilitat en mitjans de comunicació, però que fa una tasca impagable per fer del món un lloc més habitable.

Amb periodicitat mensual (el primer dijous de cada mes a les 6 de la tarda), els micròfons de Matadepera Ràdio, conduïts per Paula Solís, donen pas a les veus de grups, associacions i persones immerses en lluites socials: la cerca de la igualtat de gènere, l’eradicació del racisme, l’acollida de menors, la fi de la pobresa energètica, els efectes del consumisme, les retallades en els serveis públics… totes són temes susceptibles de ser protagonistes durant una hora a la setmana del programa Invisibles.

invisibles.matadeperaradio@gmail.com / @invisiblesmtdp / Instagram: @historiesinvisibles

INVISIBLES

Histories de justícia social.

Primer dijous de cada mes a les 18.00.