EL MÓN EN UNA HORA

El mon en una hora
 
Una altra de les novetats de la graella 2017/18 de Matadepera Ràdioés El món en una hora, un espai d’informació, debat i anàlisi d’afers internacionals que dirigeix Aníbal Garzón i que s’emet els dimarts a les 7 de la tarda.

El programa intenta analitzar de manera profunda i contextual diferents esdeveniments internacionals. Donat que molts mitjans de comunicació informen de manera breu i esporàdica sobre la majoria dels assumptes internacionals, això provoca com a conseqüència que gran part de l’opinió pública finalment construeixi una realitat acrítica i esbiaixada del que succeeix al món. Un món globalitzat que fa que cada cop la nostra vida quotidiana estigui més vinculada al que succeeix a l’exterior.

Per això, per entendre’ns a nosaltres mateixos és necessari entendre el món que ens envolta, més enllà de les fronteres nacionals. “El mon en una hora” comptarà amb la presència de diferents especialistes, i serà un espai d’informació, debat, i anàlisi de diferents esdeveniments internacionals per aportar democràticament inquietuds i reflexions a l’opinió pública. Reflexions que de manera participativa ens podran compartir al programa. Cada programa se centrarà en una temàtica concreta, tan temporal com contextual.

EL MÓN EN UNA HORA Informació, debat i anàlisi d’afers internacionals. Dimarts a les 19.00